fredag 5 november 2010

Brandinspektion!!


Och så kom han. Brandmannen. Bar överkropp, brunbränd med muskler som spelade ifrån ländrygg till övre svank:) Skämt och sido så uppenbarade sig Håkan Svensson ifrån "Ragnarssons Brandservice" för att göra en översyn av lokalerna i Gula Fabriken. Han började med att konstatera att fabrikens brandslang var i det längsta laget. Men fullt ok. Han tyckte att vi skulle skapa rutiner kring vilka dörrar som skulle vara upplåsta och utrymningssäkra. Vi fann att det var två dörrar. Dessa försågs med skyltar som tydligt visar vad man skall springa ut. Håkan satte också upp ett antal brandsläckare som provisoriskt sitter där till efter renovering. Vi beställde också en helriskinventering där föreningen får ett klart grepp och vad vi behöver åtgärda i framtiden. Det var det:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar