måndag 1 november 2010

Ansökan om medlemskap i Gula Fabriken!


Nu finns det möjlighet att ansöka om medlemskap i Gula Fabriken i Tranemo, ekonomisk förening. Det är bara att fylla i den bifogade ansökningsblanketten och skicka den till:
Tommy Pettersson
Kalvängsvägen 3
51431 Tranemo

Här nedan följer lite riktlinjer


Insats
Vid inträde i en ekonomisk förening måste man betala en medlemsinsats. Gula fabriken medlemsinsats är 100 kr. Denna
insats återbetalas, på begäran, vid utträde
Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 500 kr per år.

Hyra
Medlemsavgiften ger rätt till 15 timmar i verkstaden eller utvecklingsrum som kan användas under året. Medlem har därefter
möjlighet att hyra ytterligare tid för 40 kr per timme. Du bokar tid hos Per Lindström, telefon 070 321 35 74.

Förvaring
Förvaring och lagringsmöjligheter i egna skåp eller på kall-lagret är endast möjligt för nyckelmedlemmar, För förvaring under
kortare tid i samband med arbete bör du kontakta Per eller andra nyckelmedlemmar.

Försäkring
Medlemmar måste ha en fullgod försäkring för arbete i Gula fabriken.

Miljö
I Gula fabriken använder vi miljövänliga och hållbara material och metoder. Miljöfarligt material får inte användas eller
tömmas i avlopp. Gula Fabriken ligger i närheten av kommunens vattentäkt och vi håller därför strikt på att oljor och
föroreningar inte heller spills på området .

Maskiner
För att använda maskiner och verktyg är det viktigt att du kan handha dessa på ett säkert sätt. Du måste ta del av
instruktioner och introduktionskurs. Kontakta Per för information.

Säkerhetsföreskrifter
Det är medlemmens ansvar att känna till regler och förhållningssätt vid brand eller olycka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar